Menu

Pomáháme s Konto Bariéry

V letošním roce jsme se rozhodli podpořit projekty, které pomáhají.

1200_628_sm_pf23_f_trucks

Společnost F TRUCKS a.s. společně podpořila Konto Bariéry zakoupením novoročenek. Výtěžek z prodeje novoročenek jde na pomoc při bezbariérových úpravách škol v České republice. Pomohli jsme tak odstranit další bariéry ve školách, které navštěvují děti s postižením.

Pro naše řešení pf 2023 jsme vybrali motiv Rodina od malířky Markéty Podhůrské.

Rodina je základním kamenem naší společnosti. Myšlenku, která vyjadřuje hloubku a podstatu tohoto nejdůležitějšího článku společnosti vystihla Božena Němcová: „Zdárná rodina je ten nejkrásnější Boží dar.“

 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků v klidu a rodinné pohodě,

 šťastný Nový rok a do přicházejícího roku 2023 mnoho úspěchů v práci i osobním životě.

Ford Trucks Czech Team